Oftest stillede spørgsmål ved køb af pilleovn

Når man overvejer at købe en pilleovn, følger der selvfølgelig et hav af spørgsmål med. Vi har samlet og besvaret de mest stillede spørgsmål.

Har du stadig spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os eller din nærmeste MCZ forhandler.

Tryk på spørgsmålet du er interesseret i at få svaret på og så åbne svaret sig op.

Træpiller fremstilles af savsmuld og mindre træstykker, der under tryk presses til pilleform med en diameter på 6mm eller 8mm. Længden på træpillerne kan variere en del, men de bør ikke overskride 3 cm. Træpiller er CO2 neutralt brændsel, hvilket vil sige, at det ikke frigiver mere CO2 ved forbrændingen, end træet optog under sin vækst. Den energi der bruges til produktionen af træpillerne, og den efterfølgende transport, indgår ikke i CO2-regnestykket.

Døren og glasruden skal ikke røres, når pilleovnen er tændt. De øvrige metal- eller keramikdele kan berøres under drift uden risiko for forbrænding.

De fleste MCZ pilleovne leveres med et stort pillemagasin, hvor man altid kan tømme en sæk træpiller i. Dette kombineret med en god træpillekvalitet, uden for meget smulder, reducerer væsentligt støvmængden uden for pilleovnens magasin. Vi anbefaler en god askesuger med egen motor og støvfilter til rengøringen af brænkammeret.

Det kan man godt. Men hvis pillerne i magasinet viser en tendens til opløsning (pillerne vil ligne brødkrummer) betyder dette, at de har optaget fugt fra rummet. I de tilfælde er det en dårlig idé at lade pillerne blive i magasinet sommeren over. Ovnens transportsnegl kan ikke transportere støv, såvel som forbrænding af støvet ikke er mulig.

 Du kan også købe din nye MCZ pilleovn med montage direkte hos os. Prisen afhænger af de eksisterende skorstensforhold. Kontakt os for et tilbud – vi giver altid en fast pris uden overraskelser.

Du skal selv indstille din ønskede temperatur og eventuelt blæseniveau. MCZ’s pilleovne med active+ tilpasser selv forbrændingsluften og det er de gode til.

En pilleovn tager som udganspunkt luft fra rummet til forbrændingen. For at kunne tage luft fra rummet, skal der også tilføres luft. Hvis huset er for tæt kan det ikke lade sig gøre, hvorfor en frisklufttilslutning kan blive nødvendigt. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, men især moderne tætte huse kan have behovet.

Bygningsreglementet opstiller hvilke materialer der klassificeres som ubrændbare. I praksis betyder det at de materialer der ikke er klassificeret som ubrændbare betragtes som brændbare også selvom de ikke kan brænde. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at søge råd hos kommunens tekniske forvaltning eller en skorstensfejermester.

I langt de fleste tilfælde anbefaler vi en pilleovn med rumblæser. Rumblæseren vil effektivt sørge for, at pilleovnens varme fordeles rundt i boligen. Herved vil radiatorerne være lukkede og gasregningen vil nedbringes mærkbart. Alternativt kan en pilleovn med vandtank installeres i serie med gasfyret.

Ja, en pilleovn skal altid monteres på en muret skorsten eller en stålskorsten. Generelt kan det siges at installationskravene til en pilleovn er de samme som til en almindelig brændeovn. Der kan godt være flere pilleovne eller en pilleovn og en brændeovn/oliekedel på samme skorsten. En pilleovn må ikke tilsluttes samme skorsten som en gaskedel.

Skorstenen skal uanset taghældning rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsindtag, vinduer eller døre. Det gælder i en 15 meters radius fra skorstenen. For taghældninger på op til og med 20°, skal skorstenen udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller være mindst 1 meter fra tagfladen. Ved taghældninger på over 20°, skal skorstenen udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,3 meter.
MCZ’s pilleovne er godkendte til at have en afstand mod brændbart gulv på 0 cm. Bygningsreglementet siger dog, at der skal ligge en plade mindst 30 cm frem foran pilleovnen og mindst 15 cm ud til hver side for pilleovnens åbning ind til brændkammeret. De fleste vælger dog at få en sort stålplade under hele pilleovnen eller glas. Har du klinker på gulvet behøves der ikke en plade, men ovennævnte afstande gælder fortsat.
Pilleovne der som MCZ pilleovne er udført i overensstemmelse med EN 13240 kan opstilles i de mindsteafstande fra brændbart materiale, der fremgår af det medfølgende kontrolmærke. En kopi af dette kontrolmærke findes også indledningsvist i pilleovnens installationsvejledning. Generelt er vores MCZ pilleovne godkendte til at stå meget tæt på brændbart.

En pilleovn kører i gennemsnit 2.000 timer om året, hvilket giver et strømforbrug på cirka 150 kWh om året.

Pilleovnen fungerer typisk ved en røgtemperatur på 130-140 grader. En højere røgtemperatur kan skyldes skidt i røgkanalen eller affaldsstoffer såsom lim i træpillerne.

Ordet skorstenstræk dækker over det undertryk skorstenen danner og som gør at skorstenen suger røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn leveres med en røgsuger som skaber et undertryk i pilleovnen, hvorved der kommer luft til forbrændingen af træpillerne. Samtidigt føres røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn er derfor ikke så sart som en brændeovn og fungerer ved et skorstenstræk på 10 Pascal (cirka 1 millimeter vandsøjle). Et normalt skorstenstræk ligger typisk på 2-3 millimeter vandsøjle.

Rengøres pilleovnen som foreskrevet og anvendes der en god kvalitet træpiller har pilleovnen generelt en lang levetid. Selv tændstaven i MCZ pilleovnene har vi god erfaring med og levetiden er generelt 3-4 år.

De fleste træpiller er testet og certificeret. Holder du dig til DIN plus A1 certificerede træpiller går du ikke galt i byen. Vi anbefaler altid at man anvender 6 mm træpiller til MCZ pilleovne. Dette giver den pæneste forbrænding.

ECO funktionen  er en funktion der gør, at pilleovnen lukker helt ned når ønsketemperaturen er opnået. Bruger man ikke ECO funktion, vil pilleovnen blot modulere ned til laveste brændtrin, og således fortsætte med at levere varme. Derfor behøver du ikke at slukke og tænde for at opretholde den ønskede temperatur.

ECO funktionen bruges, når ovnen leverer for meget varme i forhold til det ønskede – for eksempel i et velisoleret hus, hvor varmetabet er lavt. Som tommelfingerregel kan det svare sig at bruge ECO funktionen, hvis din ovn kan holde sig slukket ca 1,5 time før pilleovnen igen aktiveres. Sker det oftere end dette, vil tændstaven slides unødvendigt, og strømforbruget være højere en nødvendigt.

Åbent hus I KØBENHAVN
den 20. april kl. 11-15