I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde. Der opereres nu med et funktionskrav som siger, at en skorsten skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Det vil sige, at pilleovnen skal brænde rent og at naboerne ikke må blive generet af røg.
Bygningsreglement anbefaler dog, at den totale højde på hele installationen minimum er på 5 meter samt at skorstenen udmunder over bygningens højeste punkt.

På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm over tagryggen. I det tidligere bygningsreglement var der netop et fast krav til skorstenshøjden på 80 cm over tagryggen. Dette krav tilsikrede i vidt omfang at skorstenen gik fri af vindnedslag og røggener. Derfor et godt råd netop, at skorstenen føres et stykke over tagryggen og gerne 60 – 80 cm.

Skriv en kommentar

nineteen − eleven =