RØGTEMPERATURFØLER

Årsagen til denne alarm er procentuelt fordelt således:

  • 90% føleren selv er defekt. Føleren er anbragt i et aggressivt miljø, varmt, og kan derfor gå i stykker.
  • 10% fejl i forbindelsen. Kan være stikforbindelsen eller hvordan de meget tynde ledninger har elektrisk kontakt inden i konnektoren. Føleren er IKKE defekt så. Derfor kontrollér, at føleren er ordentligt forbundet til hovedkortet.

Pas på!
De to ledninger (BLÅ and RØD) er  ( and +); så pas lige på at de vender korrekt i.f.t. diagrammet for den pågældende ovn.
Vedrørende ACTIVE SYSTEM ovne sikrer konnektoren at polariteten ikke vendes. I PELLET BOX ovne, er røgføleren direkte koblet til hovedkortet, så tjek lige at + og – er forbundet rigtigt.

Skriv en kommentar

8 + seventeen =