(Kun for ovne med ACTIVE SYSTEM)

Denne alarm kan også kaldes “OPEN DOOR ALARM” og fortæller at røgsugeren kører fejlfrit men ikke formår at trække mere end 40 liter/minut gennem luftmængdemåleren.

Denne alarm kan opstå af følgende årsager:

  • Dør åben eller på klem.
  • Umuligt at trække luften gennem Ø50 luftindtaget på grund af en blokering (Legetøj, rumstøv har stoppet nettet, ved luftindtag fra det fri er luftkanalen stoppet af et fremmedlegeme, fugl.
  • Alle renselemme åbne. På ovne som POLAR, NOVA or ATHOS er renselemmen foran røgsugeren ret stor og har man glemt den eller skruet den forkert på efterlades en kæmpe åbning for luft, der ikke medtages i målingen.
  • Måleren begravet i snavs.

På NEW ACTIVE SYSTEM ovne (Ego-Star-Suite-Club-Musa m.fl.) er alarm A07 taget ud og kombineret med alarm A05 og kontrolleres udelukkende af luftmængdemåleren.

Dette fordi trykvagten ikke længere findes i disse ovne og funktionen er på indsugningssiden, således at hvis ikke tilstrækkelig luftmængde passerer luftmængdemåleren er det ENTEN: at den suger luften ind andet steds (dør eller utæthed) ELLER: at ovnen ikke kan komme af med luften på grund af tilstoppet skorsten eller sodveje.

FØLGENDE FEJLFINDING KAN ANVENDES I FEJLFINDING A06 OG A07

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

Skriv en kommentar

4 × 2 =