(Kun for ovne med ACTIVE SYSTEM)

Årsagen til alarm A06 er at ovnen ikke opnår den tilstrækkelige mængde luft til forbrændingen. Eller med andre ord: Der er fejl i forholdet mellem røgsugerens omdrejningstal og den målte luftmængde (l/min):

I parametertabellen for hver ovntype kan relationen for hvert brændtrin/omdrejningstal/luftmængde aflæses.    Mindst denne luftmængde skal være tilstede, ellers øger styringen omdrejningstallet på røgsugeren, for at opnå luftmængden.

Såfremt det ikke opnås inden for 15 minutter går ovnen i fejtilstand A06.

 

Eksempel:
En SOLAR i brændtrin 3, skal luftmængdemåleren måle 160 l/min som minimum, modsvarende røgsugerens referenceomdrejningstal, som tilfældigvis er 1,500

Under normale omstændigheder er dette et typisk forhold mellem omdrejninger og luftmængde. (Fjern sidste 0 i omdr./min og læg 10-25% til = ønskelig luftmængde. 1900 o/min ≈ 209-237 l/

Hvis røgsugeren må køre 1,900 o/min for at opnå 160 l/min, henleder det mistanken på et problem i at opnå tilstrækkeligt luft subsidiært problem med at blæse luften ud. Tjek straks: Stoppede huller i brændskålen, blokeringer i indsugningen, stoppet skorsten/sodpotte eller

Når røgsugeren når maximum (2.500 rpm); men stadig ikke kan garantere de 160 lt/min, kommer  alarm A06 (Der er fejl i forholdet mellem røgsugerens omdrejningstal og den målte luftmængde).

Følgende mulige årsager og fejlretning :

  • Dårlig installation. (Rum med undertryk uden friskluftindtag)
  • Dårlig pillekvalitet stopper hullerne i brændskålen.
  • Der er en utæthed et sted, således røgsugeren transporterer rette luftmængde, men luften er ikke målt af luftmåleren. Eks.: en renselem er ikke rigtigt lukket eller pakket, døren eller glasruden lækker luft ind i kammeret.
  • Luftmængdemåleren er snavset og måler derfor forkert. Sensoren er ACTIVE systemets mest følsomme enkeltkomponent. Derfor skal filteret (nettet) altid være på plads på indsugningsrøret. Sensoren må IKKE RØRES ELLER RENSES MED TRYKLUFT. For at rense sensoren, brug en naturhårspensel eller lign. PAS PÅ statisk elektricitet – IKKE KUNSTSTOF.
  • Luftmængdemåleren er beskadiget og måler derfor forkert antal liter/minut. MEGET KRITISK SITUATION: måleren virker tilsyneladende (i modsat fald ville ovnen give alarm A14). Kritisk, i tilfælde hvor den måler FOR MEGET ift. virkeligheden; derfor får forbrændingen FOR LIDT luft.   UDSKIFT LUFTMÆNGDEMÅLEREN!

 

FØLGENDE FEJLFINDING KAN ANVENDES I FEJLFINDING A06 OG A07

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

Skriv en kommentar

twelve + 5 =