Flammen slukkes unormalt – Temperaturen i pillemagasinet stiger

ILDEN ER GÅET UD

Denne alarm kommer hvis røgtemperaturen falder til under under minimumtemperaturen (accept temp) for at være tændt (f.eks.: 45 °C eller 50 °C). Mulige årsager hertil kan være:

 • For lidt brændstof. Forkert indstilling af pillemængde i forhold til brændværdi.
 • For meget brændstof. Flammen bliver kvalt.
 • Pillemagasinet er tomt, eller næsten! Så snart pilleniveauet er under overkant af åbningen til sneglen er pilletransporten ustabil.
 • Røgtemperaturføleren virker ikke eller måler forkert.

 

Ovnen brænder kun effektivt og ensartet såfremt brændkammeret er helt tæt.

 • Tjek luger og pakninger ved renselemme over og under brændkammeret.
 • Tjek dørpakningen: Luk døren med et stykke A4 papir mellem ovn og pakning. Papiret må ikke kunne fjernes når døren er lukket/låst. Tjek på alle sider.
  Tjek askeskuffens pakning på samme måde.
 • Tjek den excentriske del af dørlåsen; at den er låst i position.
 • Tjek at brændskålen er i korrekt position og hullerne heri ikke er tilstoppede.
 • Tjek at der er piller i pillemagasinet.

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

I dette tilfælde er uheldige valg årsag til:

 • Alt for meget brændstof
 • Forkert indstilling af pillemængde i forhold til brændværdien.
 • Kvaliteten af pillerne og dermed brændværdi og restprodukter i pillerne stopper hullerne.

I disse tilfælde kan det være nyttigt:

 • Skift brændstoffet ud med en bedre kvalitet (DIN +, etc…)
 • Såfremt ilden går ud pga. tilstopning af hullerne over længere tid (7-8 timer), KAN det være tilstrækkeligt  at reducere pillemængden hvorimod; sker tilstopningen over 2-3 timer kan man prøve at øge omdrejningerne på røgsugeren.
 • Uanset hvad: Hvis årsagen er dårlig pillekvalitet får kunden stadig ikke noget godt ud af det, selvom VI får ovnen til at køre.

 

I dette tilfælde er uheldige valg årsag til:

 • For lidt brændstof
 • For meget luft.
 • Dårlig pillekvalitet.

I disse tilfælde kan det være nyttigt:

 • Skift brændstoffet ud med en bedre kvalitet (DIN +, etc…)
 • Såfremt flammen altid er lav, selv ved højeste brændtrin øges pillemængden og luften kontrolleres/justeres. Quick’n dirty.

Ovenstående problemer ses ikke på Active+ og meget sjældent på Active. På Easy anbefales det at gå frem efter Quick’n dirty metoden og for Pellet Box burde installationen være så gammel nu, at justeringer er overflødige.

Skriv en kommentar

five × 2 =