FLAMMEN ANTÆNDES IKKE

Fejlmeldingen A01 kommer, når ovnen ikke inden for 15 minutter efter opstart opnår en røgtemperatur på ca. 50°C.

Problemet kan opstå af følgende grunde:

 • “Falsk luft” kommer ind i brændkammeret via defekte pakninger ved glas, dør eller renselemme.
 • Problemer ved tilførsel af piller, herunder opstart med helt tom snegl.
 • Tændstav defekt.
 • Brændskål ikke rigtigt positioneret eller har tilstoppede huller.

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

Når elektriske og mekaniske komponenter nu er kontrollerede og fundne I orden, må fejlen søges omkring brændskål, tændstavsmontage og friskluftindtag.

Typiske fejl i dette tilfælde er set i forholdene mellem afstanden fra tændstaven til spidsen af tændstavshylstret til brændskålen til pillerne. Derfor:

 • Fjern afstandsstykker for at bringe tændstavsspidsen tættere til spidsen af hylstret og tættere til brændskålen (ANTARES-VEGA-ASTRA-AURORA-MODULO). Fjern så mange, at spidsen næsten lige rører.
 • Bor tændstavshullet i brændskålen op til Ø 12 mm.
 • Tjek hullerne i tændstavshylstret. De skal være frie således der kan suges luft forbi tændstaven.
 • På NEW ACTIVE SYSTEM ovne (Ego-Star-Suite-Musa-Club), vær sikker på, at tændstavshylstret har de bageste huller uden for indsugningsrøret. (41200903900).

I dette tilfælde er røgtemperaturføleren den eneste årsag til fejlen. Måske starter ovnen op uden problemer, men efter de 15 minutter kommer A01 alligevel. Røgtemperaturmåleren er måske defekt.

For at tjekke røgtemperaturen, gå til INFO menuen eller tryk TEST knappen på nøddisplayet med den nederste knap på MAX.

Ved mistanke om fejlvisning, tjek:

 • Røgtemperaturføleren er rigtigt placeret og har ok kontakt til temperaturen
 • At føleren ikke er isoleret fra røgen ved snavs eller snask.
 • Føleren er korrekt monteret mht. polaritet. Den viser altid minimumtemperatur (30 °C) hvis den er forkert monteret. (BYT RØD & BLÅ)

NOTE: Røgtemperaturføleren er i dette tilfælde ikke defekt; var den det ville fejlmeddelelsen mere sandsynligt være A09