Hvornår betaler det sig at bruge ECO-funktionen?

ECO funktionen bruges, når ovnen leverer for meget varme i forhold til det ønskede – for eksempel i et velisoleret hus, hvor varmetabet er lavt. Som tommelfingerregel kan det svare sig at bruge ECO funktionen, hvis din ovn kan holde sig slukket ca 1,5 time før pilleovnen igen aktiveres. Sker det oftere end dette, vil tændstaven slides unødvendigt, og strømforbruget være højere en nødvendigt.

Hvornår betaler det sig at bruge ECO-funktionen?

Hvad er ECO-funktionen?

ECO funktionen er en funktion der gør, at pilleovnen lukker helt ned når ønsketemperaturen er opnået. Bruger man ikke ECO funktion, vil pilleovnen blot modulere ned til laveste brændtrin, og således fortsætte med at levere varme. Derfor behøver du ikke at slukke og tænde for at opretholde den ønskede temperatur.

Hvad er ECO-funktionen?

Hvilke træpiller bør jeg bruge?

De fleste træpiller er testet og certificeret. Holder du dig til DIN plus certificerede træpiller går du ikke galt i byen. Vi anbefaler altid at man anvender 6 mm træpiller til MCZ pilleovne. Dette giver den pæneste forbrænding.

Hvilke træpiller bør jeg bruge?

Hvor lang tid holder en MCZ pilleovn?

Rengøres pilleovnen som foreskrevet og anvendes der en god kvalitet træpiller har pilleovnen generelt en lang levetid. Selv tændstaven i MCZ pilleovnene har vi god erfaring med og levetiden er generelt 3-4 år.

Hvor lang tid holder en MCZ pilleovn?

Hvilke krav er der til skorstenstrækket?

Ordet skorstenstræk dækker over det undertryk skorstenen danner og som gør at skorstenen suger røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn leveres med en røgsuger som skaber et undertryk i pilleovnen, hvorved der kommer luft til forbrændingen af træpillerne. Samtidigt føres røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn er derfor ikke så sart som en brændeovn og fungerer ved et skorstenstræk på 10 Pascal (cirka 1 millimeter vandsøjle). Et normalt skorstenstræk ligger typisk på 2-3 millimeter vandsøjle.

Hvilke krav er der til skorstenstrækket?

Hvad er en normal røgtemperatur?

Pilleovnen fungerer typisk ved en røgtemperatur på 130-140 grader. En højere røgtemperatur kan skyldes skidt i røgkanalen eller affaldsstoffer såsom lim i træpillerne.

Hvad er en normal røgtemperatur?

Skal der være en plade under min pilleovn?

Ja, din pilleovn skal stå på et ubrændbart materiale, f.eks. jernplade, glas fliser eller lignende, og dette materiale skal være under hele pilleovnen og den skal gå mindst 30 cm frem foran ovnen og mindst 15 cm ud til hver side for ovnens åbning.

Hvad er afstanden fra en pilleovn til brændbart materiale ?
Pilleovne der som MCZ pilleovne er udført i overensstemmelse med EN 13240 kan opstilles i de mindsteafstande fra brændbart materiale, der fremgår af det medfølgende kontrolmærke. En kopi af dette kontrolmærke findes også indledningsvist i pilleovnens installationsvejledning. For EN 13240 godkendte pilleovne er afstanden fra røgrør til brændbart materiale 22,5 cm.

Skal der være en plade under min pilleovn?

Hvor høj skal en skorsten være?

I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde. Der opereres nu med et funktionskrav som siger, at en skorsten skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Det vil sige, at pilleovnen skal brænde rent og at naboerne ikke må blive generet af røg.
Bygningsreglement anbefaler dog, at den totale højde på hele installationen minimum er på 5 meter samt at skorstenen udmunder over bygningens højeste punkt.

På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm over tagryggen. I det tidligere bygningsreglement var der netop et fast krav til skorstenshøjden på 80 cm over tagryggen. Dette krav tilsikrede i vidt omfang at skorstenen gik fri af vindnedslag og røggener. Derfor et godt råd netop, at skorstenen føres et stykke over tagryggen og gerne 60 – 80 cm.

Hvor høj skal en skorsten være?

Skal man altid have en skorsten?

Ja, en pilleovn skal altid monteres på en muret skorsten eller en stålskorsten. Generelt kan det siges at installationskravene til en pilleovn er de samme som en almindelig brændeovn. Der kan godt være flere pilleovne eller en pilleovn og en brændeovn/oliekedel på samme skorsten. En pilleovn må ikke tilsluttes samme skorsten som en gaskedel.

Skal man altid have en skorsten?