A18

VANDPUMPEN KØRER IKKE (Kun ACTIVE SYSTEM ovne)

 FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

A18

A17

OVEROPHEDNING HYDRO (Only for ACTIVE SYSTEM devices)

95° overkogssikring har givet signal om overtemperatur.

 

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

A17

A14

(Kun for ACTIVE SYSTEM))

Denne alarm betyder LUFTMÆNGDEMÅLEREN VIRKER IKKE.

Hovedkortet mangler kommunikation med luftmængdemåleren eller modtager uforståelige signaler.

 

ALLERFØRST!: Al berøring af fladkabel og stik mellem luftmængdemåler og hovedkort skal foregå med hovedafbryderen på OFF!

 • Tjek de elektriske forbindelser, at stikkene sidder rigtigt i.
 • Tjek LMM sidder rigtigt, at pilene vender ind imod brændkammeret og at fladkablet ikke løber langs med 220V ledninger.
 • I tvivlstilfælde om periodisk fejlfunktion er det bedre at udskifte måleren, selv om den tilsyneladende virker “godt nok”
 • HUSK: Den er det følsomste enkeltkomponent i ACTIVE ovnen.

 

Active +:

 • Luftmængdemåleren måler værdier <100 eller >900
 • < 100: der er overtryk/nedslag i skorstenen, som røgsugeren ikke kan overvinde.
 • >900: der er overvældende godt træk i skorstenen, eller TRAY & LAM, som har meget store røgsugere der på maksimalt omdrejningstal (udblæsning/rensning af brændskålen) kan overstige 900 i en kort periode.
A14

A13

(Kun for ACTIVE SYSTEM)

Alarmen A13 fortæller om en intern fejl i kommunikationen mellem hovedkortet og flere andre komponenter i ovnen.

Hovedkortet udfører kontinuerligt diagnose for alle komponenter.

Forstyrres denne diagnose eller signaler heri kommer alarm A13

A13 betyder ikke nødvendigvis,at hovedkortet er defekt men at noget er, kan eller har været galt med hovedkortet eller forbundne komponenter.

 

Tjek løse forbindelser overalt i ovnen.

Forbered, at hovedkortet nok skal skiftes. Mere detaljeret i den engelsksprogede servicemanual.

A13

A12

(Kun for ACTIVE SYSTEM )

Denne alarm signalerer, at fjernbetjeningen er uden for rækkevidde i mere end tre timer.

Ovnen fortsætter med opvarmning på samme brændtrin. Ingen funktioner som ECO-stop, temperaturstyring eller TIMER funktioner kan forventes at fungere.

Hurtig løsning
Flyt fjernbetjeningen tættere på ovnen og gør en tilfældig kommando. Fejlen bør da forsvinde i løbet af 30 sekunder

Denne alarm er den eneste, som ikke behøver at blive RESET’et ved at sætte øverste knap på nøddisplayet på OFF.

Årsagen kan være:

 • Fjernbetjeningen længere væk end 5 meter.
 • Batterierne i fjernbetjeningen næsten slut.
 • Forstyrrelser eller direkte tab på frekvensen
 • Den lille antenne er bøjet, bukket eller spidsen rører metaldele.
 • Nøddisplay (som modtager) er defekt.

Start fejlsøgning?

A12

A11

(Kun for ACTIVE SYSTEM)

Denne alarm betyder at GEARMOTOREN VIRKER IKKE. Hovedkortet finder, at motoren ikke optager strømmen.

Løsning
Måleinstrument: tjek, at der kommer strøm til motoren, hvis ja, SKIFT MOTOREN.

A11

A10

TÆNDSTAV DEFEKT

Denne alarm opstår, når tændstaven ikke virker; nemlig ved at hovedkortet måler, at der ikke er elektrisk gennemgang i tændstaven.

Løsning

Skift tændstaven.


Pas på!!
Alarm A10 er blevet fjernet
 fra ovne med hovedkort 520206 (label på kortet) og  firmware version 540419 eller nyere. Tidligere målte styringen på den Ohm’ske modstand i tændstaven, hvilket gav flere fejl end der var reelt defekte tændstave. A10 er derfor helt fjernet fra ACTIVE+ .

A10

A09

RØGTEMPERATURFØLER

Årsagen til denne alarm er procentuelt fordelt således:

 • 90% føleren selv er defekt. Føleren er anbragt i et aggressivt miljø, varmt, og kan derfor gå i stykker.
 • 10% fejl i forbindelsen. Kan være stikforbindelsen eller hvordan de meget tynde ledninger har elektrisk kontakt inden i konnektoren. Føleren er IKKE defekt så. Derfor kontrollér, at føleren er ordentligt forbundet til hovedkortet.

Pas på!
De to ledninger (BLÅ and RØD) er  ( and +); så pas lige på at de vender korrekt i.f.t. diagrammet for den pågældende ovn.
Vedrørende ACTIVE SYSTEM ovne sikrer konnektoren at polariteten ikke vendes. I PELLET BOX ovne, er røgføleren direkte koblet til hovedkortet, så tjek lige at + og – er forbundet rigtigt.

A09

A08

FAN FAIL / SMOKE FAN

Årsagen til denne fejl er, at røgsugeren ikke virker. Kontrolleres ved antallet af omdrejninger, INFO eller nøddisplay.

Fejlen opstår af følgende årsager:

 • Røgsugeren er defekt.
 • Omdrejningstælleren er defekt.
 • Overophedning af motoren eller sikringen er gået (ACTIVE).
 • Fremmedlegeme i ventilatoren/ motoren blokeret. (aske, sod, fugl)

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

FORBINDELSE AF OMDREJNINGSTÆLLEREN
For ovne med ACTIVE SYSTEM er der ikke mulighed for at forbinde ledningerne forkert, når man anvender de stik som følger med. For visse typer må man følge farven på ledningerne. (Musa Hydro m.fl.)

 

PELLET BOX® ovne må man sørge for at se hvordan den gamle er forbundet før man adskiller og skifter noget! Fra højre til venstre:  HVID – RØD – SORT.

Yderste venstre plads SKAL VÆRE UBRUGT!!

 

På HYDRO PELLET BOX® ovne er der en 4. BRUN ledning som forbindes som på tegningen, sammen med den RØDE.

På røgsuger 4160234 er forbindelsen til omdrejningstælleren integreret i motoren og skal blot forbindes efter farve.

På røgsuger 4160429 eller tilsvarende skal kablet og stikket fra hovedkortet genbruges og blot sættes i omdrejningstælleren på den nye.

A08

A07

(Kun for ovne med ACTIVE SYSTEM)

Denne alarm kan også kaldes “OPEN DOOR ALARM” og fortæller at røgsugeren kører fejlfrit men ikke formår at trække mere end 40 liter/minut gennem luftmængdemåleren.

Denne alarm kan opstå af følgende årsager:

 • Dør åben eller på klem.
 • Umuligt at trække luften gennem Ø50 luftindtaget på grund af en blokering (Legetøj, rumstøv har stoppet nettet, ved luftindtag fra det fri er luftkanalen stoppet af et fremmedlegeme, fugl.
 • Alle renselemme åbne. På ovne som POLAR, NOVA or ATHOS er renselemmen foran røgsugeren ret stor og har man glemt den eller skruet den forkert på efterlades en kæmpe åbning for luft, der ikke medtages i målingen.
 • Måleren begravet i snavs.

På NEW ACTIVE SYSTEM ovne (Ego-Star-Suite-Club-Musa m.fl.) er alarm A07 taget ud og kombineret med alarm A05 og kontrolleres udelukkende af luftmængdemåleren.

Dette fordi trykvagten ikke længere findes i disse ovne og funktionen er på indsugningssiden, således at hvis ikke tilstrækkelig luftmængde passerer luftmængdemåleren er det ENTEN: at den suger luften ind andet steds (dør eller utæthed) ELLER: at ovnen ikke kan komme af med luften på grund af tilstoppet skorsten eller sodveje.

FØLGENDE FEJLFINDING KAN ANVENDES I FEJLFINDING A06 OG A07

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

A07